โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่:   12-07-2562

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และ ปลูกจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562