โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562
วันที่:   11-07-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 โดยเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียง นิทรรศการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแพทย์แผนไทย อาคารสืบสานพระราชปณิธาน (อาคารแม่เตาไฟ) อาคารพระราชทาน 20 (อาคารผู้ป่วยในชายและหญิง) และมอบของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเป็นประธาน ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562