โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศทางการพยาบาล
วันที่:   25-07-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ บุคลิกภาพผู้นิเทศทางการพยาบาล และเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการนิเทศทางการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำและผู้นิเทศตาม Career path โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562