โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน ด้านหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training)
วันที่:   26-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยนางมนลดา ลู่ควร หัวหน้างานกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่งานกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับนายแพทย์อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ แพทย์อายุรกรรมสาขาประสาทวิทยา ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายแพทย์จาตุรนต์ บุญพิทักษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลลำปาง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ด้านกายภาพ ในการฟื้นฟูรักษาผู้ป่วย ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562