โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
วันที่:   09-03-2560

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗, ประธานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ” โดยมีขบวนแห่อัญเชิญหิรัญบัฏ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่