โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “THAILAND ANGELs AWARD”
วันที่:   30-07-2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ มอบโล่และใบรับรองสำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification : SSCC) และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) และพิธีรับรางวัลโครงการ THAILAND ANGELs AWARDS ในการนี้นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มอบรางวัล THAILAND ANGELs AWARDS ประเภท Gold Status โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นตัวแทนโรงพยาบาลรับมอบ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562