โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พ.ญ.ศศิธร ศิริมหาราช บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่:   02-08-2562

น.พ.อำนวย กาจีนะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข (คตป.) น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา และคณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและ ให้ข้อเสนอแนะ โดยมี พ.ญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พ.ญ.อังสนา นิมมลรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับและรับการตรวจ ประเมินโครงการเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและ โรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือประจำปี 2562 และร่วมออกกำลัง exercise break ด้วยเพลงดูแลด้วยใจ (เวอร์ชั่นล้านนา) พร้อมเข้าเยี่ยมชมหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) ณ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562