โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รพ.ประสาทเชียงใหม่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่:   06-08-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้มอบเงินบริจาคจากผู้มารับบริการถวายให้แก่วัด โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้คำปรึกษา แนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคทางระบบประสาท แก่พระภิกษุสงฆ์วัดสวนดอกจำนวน 90 รูป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562