โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์
วันที่:   07-08-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ใน Facebook โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อบริการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ผู้มารับบริการให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562