โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมะ
วันที่:   22-08-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมะ เรื่อง “พุทธวิธีการทำงานสู่ความสุข” โดยพระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ,ดร. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562