โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
วันที่:   23-08-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางนานา เรืองสุทธิการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวจิราภรณ์ ภักดี พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อรับมอบหมายงาน การจัดเตรียมการแก้ไขปัญหาในการ ปฏิบัติงาน ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562