โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโป่งน้อย
วันที่:   27-08-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคทางระบบประสาท แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 21 รูป และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน จำนวน 14 คน พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดบริเวณลานวัดโดยรอบและได้มอบเงินบริจาคจากผู้มารับบริการถวายให้แก่วัด ณ วัดโป่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562