โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2562
วันที่:   05-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายโรงพยาบาล ประจำปี 2562 โดยมีการซ้อมปฏิบัติการอัคคีภัยจำลองสถานการณ์จริง ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึก 8 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562