โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี 2562
วันที่:   11-09-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างความตระหนัก จิตสำนึก ค่านิยม และการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานต่างๆ ของสำนักงาน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวนภาพร ปานกลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562