โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุฯ
วันที่:   14-09-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมรับมอบเงินบริจาค เป็นจำนวน 100,000 บาท จากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีนายวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธาน มูลนิธิฯเป็นผู้มอบเงินบริจาค และมีนายมนัส ศิริมหาราช ประธานมูลนิธิ ฯ กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนองค์กรภาครัฐ ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562