โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมประเพณี นำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่:   14-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางจิราภรณ์ ทองซิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจิตราพร วิริยา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - พระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562