โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
วันที่:   14-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จัดนิทรรศการให้ความรู้ และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 7 บ้านช่างทอง ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562