โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
วันที่:   20-09-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวแสดงมุทิตาจิต ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยภายในงานได้มีการร่วมแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามมาตรฐาน ITA (ลำดับที่ 3) และมีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา โดยมี นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ผู้เกษียณเก่า ผู้เกษียณในปี 2562 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562