โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แด่พระสงฆ์
วันที่:   23-09-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แด่พระสงฆ์ในโครงการฝึกอบรมระยะยาวพระธรรมจาริกและบุคลากรในโครงการ พระธรรมจาริก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 โดยมีพระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภาค 7 กล่าวเปิดและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562