โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รพ.ประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเครื่องแรกของภาคเหนือ ผ่านรายการ “พบหมอรามา” ทาง Rama Channel TV Live Stream
วันที่:   25-09-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน ในรายการ “พบหมอรามา” ถ่ายทอดทางช่อง True Visions 42 เวลา 15.30-16.30 น. โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้เผยแพร่รายการผ่านทางเคเบิ้ลทีวี เพจเฟสบุ๊กของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และถ่ายทอดจาก Youtube : Rama Channel TV Live Stream (https://youtu.be/j882AgXFld0) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562