โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ”
วันที่:   26-09-2562

แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ” ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้ความรู้ วิธีการป้องกัน และเรียนรู้การบริหารร่างกายให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562