โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัดสวนดอก
วันที่:   19-04-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปภายในโรงพยาบาล และสรงน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐