โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(3 ตค 62)
วันที่:   03-10-2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำจิตใจให้สงบ และเป็นการฝึกสมาธิ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562