โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562
วันที่:   03-10-2560

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมถวายทานสลากภัต โดยนำเงินทำบุญที่ได้จากผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทำบุญถวายทาน เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศล ให้ผู้มีพระคุณและบรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคเหนือ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562