โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “What’s new about Dual Antiplatelet Therapy in Stroke Management?”
วันที่:   08-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “What’s new about Dual Antiplatelet Therapy in Stroke Management ?” วิทยากรโดย ศาตราจารย์แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย stroke รวมถึงข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ Dual Antiplatelet Therapy ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสนี้วิทยากรได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและได้ร่วมออกกำลังกาย Exercise Break ระหว่างการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562