โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการ
วันที่:   24-04-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านระบบประสาท เพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่