โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562
วันที่:   21-10-2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีงานทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562 โดยมีนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี โดยนำเงินทำบุญที่ได้จากผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทำบุญ เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยมี ณ วัดบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562