โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562
วันที่:   21-10-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้างานการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความสามารถในวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง C71 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562