โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐
วันที่:   25-04-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และ พี่อาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระพุทธสิริมงคล สักการะศาลพระพรมเจ้าที่ จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพี่อาวุโสเพื่อขอขมาลาโทษ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐