โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียงในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงาน
วันที่:   24-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงานในการให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างเร่งด่วน (Stroke Fast Track) ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพบริการที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ในปีงบประมาณ 2563 โดยเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มงานรังสีวิทยา งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562