โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   25-10-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และร่วมหารือทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562