โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   คณะผู้บริหารกรมการแพทย์เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล Achievement award
วันที่:   28-10-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรรางวัล Achievement award ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่มอบให้แก่ศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562