โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่:   28-10-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศุภมาศ อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสเยี่ยมชมคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการกับการแพทย์แผนไทย และร่วมหารือการใช้กัญชาทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562