โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่:   28-10-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562