โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”
วันที่:   04-11-2562

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 นำโดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดอบรมและทดสอบความรู้หลังการอบรม (post test) “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิดีโอ) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562