โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”
วันที่:   04-11-2562

แพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมองค์กรแพทย์ ประกอบไปด้วยแพทย์ และทันตแพทย์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมอบรม“การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิดีโอ) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562