โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปีงบประมาณ 2563
วันที่:   04-11-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสุรีรัตน์ ประธานราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางสาววนิดา มณีนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ และดูแลผู้ป่วยในโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2562