โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดอบรมและทดสอบความรู้หลังการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”
วันที่:   04-11-2562

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 นำโดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมสรุปบทเรียน และตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่ผู้เข้าอบรม ในการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิดีโอ) และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ได้จัดการทดสอบความรู้หลังการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 190 คน ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562