โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
วันที่:   06-11-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีกิจกรรมรดน้ำต้นรวงผึ้ง ต้นประดู่พระราชทาน ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562