โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่(11 พย 62)
วันที่:   11-11-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ ทองซิว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรม และนางเจนจิต สอนใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อรับมอบหมายงาน การจัดเตรียมการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.33) กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562