โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือ
วันที่:   12-06-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท และพัฒนาเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต ทางระบบประสาทแก่โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่