โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่:   15-11-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมอบให้ระหว่างการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562