โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมการแพทย์ (Health Literacy) ผ่านระบบ VDO conference
วันที่:   22-11-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมการแพทย์ (Health Literacy) เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนของกรมการแพทย์ และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562