โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่:   28-11-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแด่นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562