โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(28 พย 62)
วันที่:   28-11-2562

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำจิตใจให้สงบ และเป็นการฝึกสมาธิ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562