โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “ซองยาเก่า..เราขอ
วันที่:   29-11-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “ซองยาเก่า..เราขอนะ” โดยมีการบรรยายให้ความรู้และเชิญชวนให้ผู้รับบริการนำซองยาเก่าที่ไม่ใช้แล้วนำมาบริจาคเพื่อนำมา (Recycle) เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ไม่ให้เป็นขยะกระจายไปตามที่ต่างๆ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562