โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
วันที่:   14-06-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์ และบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริการและการบริหารจัดการด้าน Neuro - Rehabilitation ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐