โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมบริจาคของรางวัลในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2563
วันที่:   06-12-2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในนามตัวแทนของแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งมอบของรางวัลภายในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2563 เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล และร้านมัจฉากาชาด ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562