โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาลในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่:   13-12-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรยากร มูลละ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางยุวเรศ วงศ์ประสิทธิ์ และนางสาวรัตนภรณ์ หมื่นแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อดูแลและให้บริการประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562