โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รับมอบโล่นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2562 สาขาบริหารภาครัฐ
วันที่:   22-12-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2562 สาขาบริหารภาครัฐ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้แก่นักเรียนเก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562